کاربرگ دوم دبستان


کاربرگ دوم دبستان

کاربرگ يا پيک ادينه  از تکاليف نسل جديد هستند که با برنامه ريزي و به صورت کاملا هدفمند توسط معلمين طراحي مي شوند و در حال حاضر جايگاه ويژه‌اي بين محصولات کمک آموزشي دارند.

به بياني ديگر کاربرگ ها مجموعه اي از نمونه سوالات و تمرين هايي هستند که با هدف مرور و يادگيري بيشتر مطالبي که دانش آموزان در طول يک هفته‌ي آموزشي فرا مي گيرند، عرضه مي شوند. مطالبي که در پايه دوم دبستان ارائه مي شوند نسبت به محتواي سال اول دبستان از پيچيدگي بيشتري برخوردارند، لذا دانش آموزان به تکرار و تمرين بيشتري نياز دارند که اين امر از طريق به کارگيري کاربرگ يا پيک آدينه صورت مي پذيرد. در ادامه قصد داريم به بررسي اهميت و کاربرد هاي کاربرگ دوم دبستان با جزئيات بيشتر به بپردازيم.

 

اهميت استفاده از کاربرگ دوم دبستان

بسياري از دانش آموزان براي فهم عميق تر مطالب نياز به تکرار و تمرين بيشتري دارند و فرايند يادگيري در آنها از طريق حل تمرين و پرسش و پاسخ تکميل مي شود. از طرفي دانش آموزان از انجام تکاليف سنگين و تکراري که هيچ نتيجه‌اي تاثيرگذاري براي آنها ندارد، شانه خالي مي کنند. کاربرگ ها به گونه اي طراحي مي شوند که مهارت هاي ديداري، شنيداري، خواندن و نوشتن را در دانش آموزان با بهره‌گيري از تمرين هاي متعدد و حساب شده بهبود مي بخشند.

کاربرگ دوم دبستان نشانه با درنظر گرفتن نيازهاي آموزشي کلاس دومي ها و رعايت استانداردهاي آموزشي همراه با ساختار متفاوتي که دارد به عنوان يک تکليف موثر و خلاقانه در کلاس‌هاي درس استفاده مي شود. و به دليل جذابيت بصري، محتواي طبقه بندي شده، تمرين هاي مفهومي  مورد استقبال دانش آموزان قرار مي گيرد. بنابراين مي توان گفت که کاربرگ دوم دبستان از جمله موثرترين و کارآمد ترين ابزارهاي کمک آموزشي مي باشد که يادگيري را براي دانش آموزان دوم دبستان آسان و لذت بخش کرده است.

a3_pp3l.jpg

 

به طور کلي اهميت استفاده از کاربرگ را مي توان در مجموعه کاربردها، فوايد و اثرات مثبت و سازنده‌اي  که بر روي فرايند يادگيري دانش آموزان دارد، خلاصه نمود. از جمله کاربردهاي کاربرگ مي توان موارد زير را نام برد:ا

 •  کاربرگ را مي توان به عنوان يک تکليف متفاوت و خلاقانه جايگزين تکليف هاي تکراري و سنتي نمود.
 • حل کاربرگ يک روش فوق العاده موثر براي جمع بندي و دوره‌ي مطالب درسي پايه دوم دبستان مي باشد.
 • از کاربرگ ها مي توان به عنوان آزمون عملکردي هفتگي و يا ماهانه بهره‌مند شد.
 • مجموعه کاربرگ هايي که به صورت هفتگي ارائه مي شوند يک ابزار مناسب براي دريافت بازخورد از ميزان يادگيري دانش آموزان مي باشد.
 • کاربرگ يک تمرين فوق العاده براي مشارکت و فعاليت دانش آموزان در کلاس درس مي باشد.

 

با توجه به سطح کلاس و نوع نيازمندي هاي دانش آموزان کاربرگ ها کاربردهاي متفاوتي خواهند داشت اما به طور کلي در مقطع دوم دبستان تمامي موارد فوق کاربرد داشته و کارا خواهد بود.

 

فوايد کاربرگ دوم دبستان

 

براي دريافت نتايج مثبت و بهره‌مندي از فوايد کاربرگ بايد توجه داشت که کاربرگ هاي مورد استفاده شده در فرايند آموزش و يادگيري دانش آموزان بايد داراي حداقل ويژگي هاي درنظر گرفته شده براي يک کاربرگ مناسب باشند. سوالات و تمرين ها بر اساس معيارها و استانداردهاي آموزشي تعريف شده باشند، کاربرگ از نظر بصري براي دانش آموزان جذابيت داشته باشد و بخشي از کاربرگ به آموزش مهارت‌هاي زندگي و اجتماعي اختصاص داده شود و در کل علاوه بر آموزش جنبه‌ي سرگرمي نيز داشته باشد.

از جمله فوايد کاربرگ مي توان موارد زير را نام برد:

 

 • حل تمرين کاربرگ هاي هفتگي باعث تثبيت مفاهيم و يادگيري عميق مطالب مي شود.
 • يک متد آموزشي موثر براي شناسايي نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برطرف کردن اشکالات درسي دانش آموزان.
 • آشنايي دانش آموزان با نمونه سوالات بيشتر
 • استمرار در حل تمرين و تمرکز بر مباحث مهم آموزشي
 • افزايش علاقه مندي دانش آموزان به يادگيري و انجام تکاليف
 • مديريت بهينه‌ي زمان براي جمع بندي و دوره‌ي محتواي کتاب
 • مديريت موثر مشارکت و حضور فعال دانش آموزان در کلاس

 

کاربرگ دوم دبستان از جمله ابزارهاي مهم کمک آموزشي هستند که با بهره‌گيري صحيح از آنها مي توان فرايند يادگيري دانش آموزان را به صورت موثر و مستمر بهبود بخشيد و مسير يادگيري را براي آنها هموار ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ دوم دبستان


کاربرگ دوم دبستان

کاربرگ يا پيک ادينه  از تکاليف نسل جديد هستند که با برنامه ريزي و به صورت کاملا هدفمند توسط معلمين طراحي مي شوند و در حال حاضر جايگاه ويژه‌اي بين محصولات کمک آموزشي دارند.

به بياني ديگر کاربرگ ها مجموعه اي از نمونه سوالات و تمرين هايي هستند که با هدف مرور و يادگيري بيشتر مطالبي که دانش آموزان در طول يک هفته‌ي آموزشي فرا مي گيرند، عرضه مي شوند. مطالبي که در پايه دوم دبستان ارائه مي شوند نسبت به محتواي سال اول دبستان از پيچيدگي بيشتري برخوردارند، لذا دانش آموزان به تکرار و تمرين بيشتري نياز دارند که اين امر از طريق به کارگيري کاربرگ يا پيک آدينه صورت مي پذيرد. در ادامه قصد داريم به بررسي اهميت و کاربرد هاي کاربرگ دوم دبستان با جزئيات بيشتر به بپردازيم.

 

اهميت استفاده از کاربرگ دوم دبستان

بسياري از دانش آموزان براي فهم عميق تر مطالب نياز به تکرار و تمرين بيشتري دارند و فرايند يادگيري در آنها از طريق حل تمرين و پرسش و پاسخ تکميل مي شود. از طرفي دانش آموزان از انجام تکاليف سنگين و تکراري که هيچ نتيجه‌اي تاثيرگذاري براي آنها ندارد، شانه خالي مي کنند. کاربرگ ها به گونه اي طراحي مي شوند که مهارت هاي ديداري، شنيداري، خواندن و نوشتن را در دانش آموزان با بهره‌گيري از تمرين هاي متعدد و حساب شده بهبود مي بخشند.

کاربرگ دوم دبستان نشانه با درنظر گرفتن نيازهاي آموزشي کلاس دومي ها و رعايت استانداردهاي آموزشي همراه با ساختار متفاوتي که دارد به عنوان يک تکليف موثر و خلاقانه در کلاس‌هاي درس استفاده مي شود. و به دليل جذابيت بصري، محتواي طبقه بندي شده، تمرين هاي مفهومي  مورد استقبال دانش آموزان قرار مي گيرد. بنابراين مي توان گفت که کاربرگ دوم دبستان از جمله موثرترين و کارآمد ترين ابزارهاي کمک آموزشي مي باشد که يادگيري را براي دانش آموزان دوم دبستان آسان و لذت بخش کرده است.

a3_pp3l.jpg

 

به طور کلي اهميت استفاده از کاربرگ را مي توان در مجموعه کاربردها، فوايد و اثرات مثبت و سازنده‌اي  که بر روي فرايند يادگيري دانش آموزان دارد، خلاصه نمود. از جمله کاربردهاي کاربرگ مي توان موارد زير را نام برد:ا

 •  کاربرگ را مي توان به عنوان يک تکليف متفاوت و خلاقانه جايگزين تکليف هاي تکراري و سنتي نمود.
 • حل کاربرگ يک روش فوق العاده موثر براي جمع بندي و دوره‌ي مطالب درسي پايه دوم دبستان مي باشد.
 • از کاربرگ ها مي توان به عنوان آزمون عملکردي هفتگي و يا ماهانه بهره‌مند شد.
 • مجموعه کاربرگ هايي که به صورت هفتگي ارائه مي شوند يک ابزار مناسب براي دريافت بازخورد از ميزان يادگيري دانش آموزان مي باشد.
 • کاربرگ يک تمرين فوق العاده براي مشارکت و فعاليت دانش آموزان در کلاس درس مي باشد.

 

با توجه به سطح کلاس و نوع نيازمندي هاي دانش آموزان کاربرگ ها کاربردهاي متفاوتي خواهند داشت اما به طور کلي در مقطع دوم دبستان تمامي موارد فوق کاربرد داشته و کارا خواهد بود.

 

فوايد کاربرگ دوم دبستان

 

براي دريافت نتايج مثبت و بهره‌مندي از فوايد کاربرگ بايد توجه داشت که کاربرگ هاي مورد استفاده شده در فرايند آموزش و يادگيري دانش آموزان بايد داراي حداقل ويژگي هاي درنظر گرفته شده براي يک کاربرگ مناسب باشند. سوالات و تمرين ها بر اساس معيارها و استانداردهاي آموزشي تعريف شده باشند، کاربرگ از نظر بصري براي دانش آموزان جذابيت داشته باشد و بخشي از کاربرگ به آموزش مهارت‌هاي زندگي و اجتماعي اختصاص داده شود و در کل علاوه بر آموزش جنبه‌ي سرگرمي نيز داشته باشد.

از جمله فوايد کاربرگ مي توان موارد زير را نام برد:

 

 • حل تمرين کاربرگ هاي هفتگي باعث تثبيت مفاهيم و يادگيري عميق مطالب مي شود.
 • يک متد آموزشي موثر براي شناسايي نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برطرف کردن اشکالات درسي دانش آموزان.
 • آشنايي دانش آموزان با نمونه سوالات بيشتر
 • استمرار در حل تمرين و تمرکز بر مباحث مهم آموزشي
 • افزايش علاقه مندي دانش آموزان به يادگيري و انجام تکاليف
 • مديريت بهينه‌ي زمان براي جمع بندي و دوره‌ي محتواي کتاب
 • مديريت موثر مشارکت و حضور فعال دانش آموزان در کلاس

 

کاربرگ دوم دبستان از جمله ابزارهاي مهم کمک آموزشي هستند که با بهره‌گيري صحيح از آنها مي توان فرايند يادگيري دانش آموزان را به صورت موثر و مستمر بهبود بخشيد و مسير يادگيري را براي آنها هموار ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

چگونه با ماشين شخصي به خارج از کشور سفر كنيم؟


چگونه با ماشين شخصي به خارج از کشور سفر كنيم؟

اگر قصد مسافرت با خودرو شخصي خود در كنار خانواده تان را داريد، هيچ دلهره اي به خود راه نديد كه شرايط سختي براي انجام اين كار وجود دارد. سپس پيش از هر چيزي در خصوص مدارک ثابتي كه براي سفر به هر طريقي و اصطلاحا خروج از کشور نياز است، در اين بخش بخوانيد. براي استفاده از حمل خودرو برون شهري از خودروبر استفاده مي کنند اما اوضاع براي جابجايي خودرو در خارج از مرز کمي متفاوت است.

 

قدم اول: كاپوتاژ ماشين

كاپوتاژ به معني اخذ مجوز خروج براي خودروهاي شخصي است؛ پس اين مورد يکي از مهمترين فعاليت هايي است كه براي سفر به خارج از مرز بايد انجام دهيد. دو روش براي كاپوتاژ ماشين وجود دارد:
مراجعه به گمرک نزديک به شهر يا محل سکونت
اقدام با كمک يکي از كارگزاران گمرک

مدارک لازم براي اخذ مجوز خروج از کشور با خودرو شخصي

 • مدارک ماشين
 •  مدارک شناسايي مالک
 •  فيش هاي پرداختي براي كاپوتاژ

زمان اعتبار كاپوتاژ خودرو

برگه مجوز خروج از کشور با خودرو شخصي، حدود يک سال اعتبار دارد. نکته مهم اين است كه جواز مذکور براي ماشين به ثبت مي رسد نه براي شخص، پس در صورت فروش وسيله نقليه خود بايد شخصا نسبت به ابطال آن اقدام كنيد؛ توصيه مي شود براي حفظ موارد امنيتي حتما اين كار را انجام دهيد.

 

قدم دوم: دريافت گواهينامه و پلاک بين المللي

شما پس از كاپوتاژ كردن، نياز به دريافت سه مدرک زير داريد كه براي اخذ آن بايد به كانون جهانگردي و اتومبيل راني يا يکي از نمايندگان معتبر آن مراجعه كنيد:
گواهينامه بين المللي
كارت خودرو برون مرزي
پلاک ترانزيت خودرو شخصي

مدارک لازم هنگام مراجعه به كانون جهانگردي و اتومبيل راني
برگه كاپوتاژ
پاسپورت
گواهينامه رانندگي
• 2 قطعه عکس

 

قدم سوم: دريافت بيمه خودرو كاپوتاژ بين المللي

پس از طي همه مراحل بالا در مرحله آخر بايد نسبت به دريافت بيمه خودرو اقدام كنيد؛ اما دقت كنيد كه قانون هاي مربوط به بيمه براي ورود به کشورهاي مختلف يکسان نيست. شما براي مسافرت با وسيله نقليه خود به اين کشور زيبا، نياز به پرداخت هيچ مبلغي براي بيمه ماشين نداريد.

اميدواريم توانسته باشيم ابهامات شما را در زمينه جابجايي خودرو رفع کرده باشيم. شما مي توانيد از خدمات خودروبر پارس براي جابجايي خودرو به صورت برون شهري و درون شهري استفاده کنيد. خودرو بر بهترين مرکزي است که در ايران خودروي شما را از نقطه اي به نقطه ديگر جابجا مي کند.

پهناي باند ورودي و خروجي در دستگاه هاي NVR هايک ويژن چگونه است؟


پهناي باند ورودي و خروجي در دستگاه هاي NVR هايک ويژن چگونه است؟

پهناي باند يا بيت ريت ، يکي از مهمترين موارديه که در سيستم هاي مدار بسته تحت شبکه و علي الخصوص در دستگاه NVR بايد بهش توجه بشه . در يک تعريف ساده ، پهناي باند ، عرض بانديه که وظيفه ارسال يا دريافت تصاوير دوربين مداربسته  را در سيستم تحت شبکه بر عهده داره و واحد پهناي باند ، مگا بيت بر ثانيه – Mbps هست . دوربين هاي تحت شبکه هايک ويژن بر اساس کيفيت تصويرشون مي تونن پهناي باند هاي مختلفي داشته باشن از اين رو ، قبل از انتخاب دوربين و دستگاه NVR بايد به پهناي باند اونها توجه داشته باشيم.

 

پهناي باند ورودي و خروجي در دستگاه هاي NVR  هايک ويژن چگونه است؟

دستگاه NVR هايک ويژن مانند هر دستگاه تحت شبکه ي ديگري ، پهناي باند ورودي و خروجي مشخصي داره که در برگه مشخصات فني اون درج شده ، اما بياين با هم ببينيم که  پهناي باند ورودي و خروجي دستگاه NVR هايک ويژن چه حقيقتي رو بيان مي کنه . شهرنت

به مجموع پهناي باند تمامي دوربين هايي که به دستگاه وصل مي شن ، اصطلاحا پهناي باند ورودي گفته ميشه . بطور مثال اگر پهناي باند يک NVR شانزده کاناله ، 100 مگابيت بر ثانيه باشه ، مي شه 16 دوربين تحت شبکه رو به شرطي بهش وصل کرد که پهناي باند جمع 16 دوربين ، از 100 مگا بيت بر ثانيه بيشتر نباشه .
در صورتي که پهناي باند ورودي NVR ،  رو رعايت نکنيم، تصوير دوربين ها دچار تاخير خواهند شد يا اينکه تصاوير دوربين هاي مختلف دچار قطعي و وصلي مکرر مي شن از اين رو توصيه ميشه که پهناي باند دوربين ها به گونه اي تنظيم بشه ، که مجموع پهناي باند دوربين ها از پهناي باند ورودي دستگاه NVR کمتر باشد .

بيشتر بخوانيد:          پکيج دوربين مداربسته

در سوي ديگر ، پهناي باند خروجي دستگاه NVR رو داريم که نشان دهنده مجموع پهناي باند تمامي کلاينت هايي هست که به دستگاه متصل ميشن و تصاوير رو از بستر شبکه مشاهده مي کنن . پهناي باند خروجي براي مشاهده تصاوير در شبکه داخلي و يا انتقال تصوير دوربين ها در بستر اينترنت مورد استفاده قرار مي گيره .

 

تکنولوژي ضد ريفلکس IR در دوربين دام هايک ويژن


تکنولوژي ضد ريفلکس IR در دوربين دام هايک ويژن

دوربين دام هايک ويژن با استفاده از تکنولوژي ضد ريفلکس (Anti-IR Reflection ) تعبيه شده بر روي آن
مي تواند در هر شرايط نوري و آب و هوايي، تصاوير با کيفيت و شفافي ارائه بدهد . معمولا دوربين هاي
دام IR در شب تصاوير با جزئيات مناسبي ارائه مي کنند. بيشتر دوربين هاي دام داراي حباب ( هوزينگ
شيشه اي ) هستند تا لنز دوربين را از گرد و غبار و رطوبت محافظت کرده و عمر دستگاه را افزايش دهد.
در طول شب که IR دوربين روشن مي شود در دوربين هاي معمولي حلقه ي ضد نور تعبيه شده بر روي
هاوزينگ مانع از بازتاب بخشي از نور IR به لنز مي شود . با اينهمه در برخي مواقع بخشي از نور IR از بدنه
حباب دوربين بطور مستقيم به لنز دوربين وارد شده و در نتيجه کاربر تصوير تاريکي را مشاهده مي کند
تصور کنيد که بر روي حباب گرد و غبار و رطوبت هم وجود داشته باشد ، در اينحالت با يک تصوير بسيار
بي کيفيت روبرو خواهيم شد.

اما هايک ويژن براي اين مشکل يک راه حل مناسب دارد. استفاده از راهکار ضد انعکاس IR مي تواند مانع
از ورود بازتاب نور ديد در شب به لنز دوربين و کاهش کيفيت تصوير دوربين در شب شود .
در اين فناوري
هايک ويژن از ال اي دي هاي EXIR استفاده مي کند به علاوه فضاي داخل حباب دوربين به گونه اي طراحي
شده است که زاويه تابش نور IR تحت هيچ شرايطي به لنز دوربين بازتابيده نمي شود
همچنين دوربين
به گونه اي طراحي شده تا بتوان آن را در سه محور جداگانه تنظيم کرد که به قابليت 3-AXIS معروف است .

هاوزينگ با طراحي خاص

حباب شيشه اي دوربين دام هايک ويژن داراي دو قسمت مجزا است، ناحيه تصوير برداري و ناحيه مخصوص
عبور نور IR . اين دو ناحيه توسط حلقه ضد نور از يکديگر جدا شده اند که باعث مي شود تا هيچ بازتابي از
نور IR به لنز دوربين تابيده نشود .

تنظيم بصورت 3-AXIS جديد

نوع نصب دوربين مداربسته بايد به گونه اي باشد تا لنز دوربين بتواند به نحو مطلب توسط نور IR آن تغذيه شده و
تصاوير با کيفيتي را در نور کم تصوير برداري نمايد .
از اين رو دوربين هايک ويژن شامل لنز ، LED هاي IR
و بدنه دوربين را مي توان به کمک قابليت 3-AXIS به گونه اي نصب کرد که همواره روبروي محل تصوير
برداري قرار داشته باشد .

مشتريان مي توانند با انتخاب محصولات هوشمند نظارت تصوير هايک ويژن ، نياز هاي نظارتي خود را به
بهترين نحو ممکن پوشش دهند.

 

براي افزايش امنيت شهري به کمک دوربين هاي مداربسته، نيازمند يک سيستم نظارت تصويري قوي هستيد که بتواند با چالش هاي موجود و تهديدات امنيتي در مکان هايي که پتاسيل بالايي در جرم و جنايت دارند به خوبي مقابله نمايد. اين سيستم بايد به طور کامل بتواند تمامي تحرکات و رخداد هاي موجود در ساختمان هاي بلند، ميادين و خيابان هاي بزرگ و … را زير نظر داشته و حتي در روشنايي کم و شب نيز تصاويري با کيفيت مناسب ارائه دهد. دوربين هاي مداربسته Hikvision براي اين چالش ها کاملا آماده اند. محصولات هايک ويژن ويژه نصب در محل کار، ادارات و سازمان ها داراي ويژگي هاي جديد و قدرتمندي بوده که تمامي نيازهاي کاربران را پوشش مي دهند:

دوربين هاي سري PanoVu

با توجه به ساختار اين دوربين ها و ارائه تصاويري وايد و 360 درجه پوشش دهي مناسبي دارند و مي توانند تصاويري با رنگ هاي واقعي و رزولوشن بالا ارائه دهند. از ساير ويژگي هاي اين دوربين ها مي توان به فيلتر آلارم هاي کاذب و ارتقا سيستم رديابي خودکار اشاره نمود که منجر به کاهش هزينه هاي اضافي مي گردند. اين دوربين ها براي ارائه تصاوير از چندين سنسور مجزا بهره مي برند که به راحتي مي توانند تمامي نقاط مورد نظر را پوشش دهند.

مزاياي دوربين پانوراما:

 • پوشش محدوده وسيع تر و نمايش جزئيات بيشتر تنها با يک دوربين
 • کاهش هزينه کار و سخت افزار
 • لذت بردن از تعمير و نگهداري آسان و سيستم عامل هاي به روز

علت تمايز دوربين هاي سري PanoVu هايک ويژن:

 • بهره گيري از لنزهاي وريفوکال و فوکوس اتوماتيک
 • توانايي حفاظت تمام و کمال از مکان مورد نظر توسط مدل هاي outdoor
 • بهره مندي از تکنولوژي EXIR
 • بهره مندي از فشرده سازي H.265 براي صرفه جويي در پهناي باند و فضاي ذخيره سازي.

دوربين هاي دام چند سنسوره

همانطور که در تصوير زير مشاهده مي کنيد امکان تصويربرداري چند وجهي با استفاده از يک دوربين PanoVu، به جاي استفاده از چندين دوربين مدار بسته قديمي در تقاطعي در يک خيابان ميسر خواهد بود. دوربين هاي چند سنسوره سري 6D هايک ويژن، داراي يک طراحي همه جانبه با بهره مندي از 4 لنز داخلي هستند که تصاويري 360 درجه اي را نمايش مي دهند. اين يک انتخاب مناسب براي تمامي کاربري هاي داخلي اعم از مراکز خريد، انبارها و … و همچنين کاربري هاي outdoor مانند تقاطع هاي خياباني، پارک ها و ميدان هاي عمومي است.

دوربين هاي اسپيددام سري DarkFighter

دوربين هاي مداربسته PTZ سريDarkFighter با بهره گيري از تکنولوژي هوش مصنوعي Deep Learning هايک ويژن داراي عملکرد بهتري براي ارائه تصاوير با  وضوح بالا در شرايط نور کم هستند. با استفاده از سخت افزار هاي جديد و الگوريتم هوشمند مبتني بر هوش مصنوعي Deep Learning، دوربين هاي  PTZ سري جديد DarkFighter هايک ويژن نه تنها ويژگي هاي جديد قدرتمندي را ارائه مي دهند، بلکه در کاهش و حذف آلارم هاي کاذب کمک بزرگي کرده و عملکرد رديابي خودکار را نيز بهبود مي بخشد.

مزايا:

 • دوربين هايDarkfighter با کيفيت 4K مي توانند تصاويري با وضوح بالاتر و جزئيات بهتر ارائه دهند.

 

 • بهره گيري از فشرده سازي H.265 + منجر به کاهش مصرف پهناي باند و صرفه جويي در فضاي ذخيره سازي مي گردد.

 

 • بهره مندي از سيستم پردازش تصوير VCA پيشرفته که باعث افزايش دقت و حذف آلارم هاي کاذب با استفاده از تکنولوژي هوش مصنوعي Deep Learning مي گردد

 

 • استفاده از سيستم رديابي خودکار نسخه 2.0 بر اساس تشخيص انسان و خودرو

 

 • دوربين هاي سري DarkFighter داراي عملکرد هوشمندي هستند و  مي توانند بين سوژه هاي انساني و غير انساني تمايز قائل شوند و اهداف مهم را رديابي کنند.

دوربين هاي مداربسته سري ProIP

اين دوربين هاي تحت شبکه انقلابي بزرگ در صنعت دوربين مدار بسته محسوب مي گردند که براي اولين بار به طور همزمان از دو تکنولوژي پيشرفته تصويربرداري در نور کم و ارائه تصاوير با کيفيت بالا در نور شديد استفاده مي کنند. تکنولوژي پيشرفته H.265 نيز منجر به صرفه جويي در مصرف پهناي باند و فضاي ذخيره سازي مي گردد.

1. کدک هاي H.265 / H.265+

H.265 آخرين تکنولوژي کدک هاي فشرده سازي در صنعت نظارت تصويري است که کارايي آن دو برابر H.264 است. شرکت Hikvision با ترکيب H.265 با الگوريتم هوشمند و جديدتري با نام H.265+ توانسته باعث افزايش بهره وري در انتقال تصاوير در يک سيستم مداربسته گردد.

2. بهره گيري همزمان از تکنولوژي DarkFighter & LightFighter

دوربين هاي جديد سري ProIP، که ترکيبي از تکنولوژي Darkfighter و Lightfighter را دارند، مي توانند تصاويري با وضوح بالا چه در شرايط نور کم و چه در نور پس زمينه قوي فراهم کنند. به لطف تکنولوژي DarkFighter، حداقل نور مورد نياز براي تشکيل تصاوير رنگي 0/002 لوکس است. در حالي که در وضعيت نور پس زمينه شديد، تکنولوژي LightFighter با استفاده از قابليت 140dB WDR مي تواند تصاويري يکدست و واضح را ارئه دهد.

4. پوشش ضد رفلکس نور IR

دوربين هاي مجهز به مادون قرمز اغلب از پوشش حبابي براي محافظت از لنز استفاده نمي کنند. اين به اين دليل است که وقتي گرد و غبار و آب به سطح پوشش لنز مي رسد، نور IR باعث تار شدن تصاوير مي گردد. نسل جديد دوربين هاي هايک ويژن داراي پوشش حبابي محافظ براي جلوگيري از اين مشکل هستند.

5. بدون نياز به دانلود پلاگين هاي وب براي پخش زنده

 • پشتيباني از کدگذاري H.265
 • دسترسي حداکثر 8 مگابايتي IPC براي مشاهده زنده يا بازپخش
 • امکان به روزرساني آسان و در دسترس

6. برخورداري از استاندارد حفاظتي و مقاومتي NEMA 4X

NEMA 4X استاندارد انجمن توليد کنندگان محصولات الکتريکي است. بر اساس اين استاندارد محصولات الکترونيکي طوري طراحي مي شوند که در برابر خوردگي و زنگ زدن در محيط هايي که در معرض باران هاي سنگين و برف، در سواحل اقيانوس ها يا درياچه ها، مناطقي با گازهاي حاوي مواد شيميايي و يا گازهاي فيزيکي ، وهستند، مقاوم خواهند بود.

 

 

خريد يخچال فريزر بوش با بهترين قيمت از نمايندگي بوش


خريد يخچال فريزر بوش با بهترين قيمت از نمايندگي بوش

در اينجا نگاهي خواهيم داشت بر يخچال فريزر بوش، يخچال سايد باي سايد بوش، يخچال فريزر دوقلو بوش و يخچال توکار با ضمانت بهترين قيمت از نمايندگي بوش.

منبع: نيک صالحي

c3_q4x1.jpg

اگر قصد خريد بهترين مارک يخچال فريزر با قيمت مناسب را براي منزل و يا محل کار خود را داريد و در اين ميان يخچال فريزر بوش را انتخاب کرده ايد بايد بگوييم اين برند آلماني يکي از بهترين توليد کننده هاي اين محصول در دنيا شناخته مي شود که توانسته با قيمت مناسب و کيفيت بسيار بالا نظر بسياري از خريداران را در سطح دنيا را به خود اختصاص دهد و به عنوان بهترين مارک يخچال فريزر شناخته شود ما در اينجا سعي داريم مواردي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم که بتواند در انتخاب و خريد يخچال فريزر مناسب به شما کمک کند. در آخر اگر قصد خريد يخچال فريزر بالا پايين بوش، يخچال فريزر دوقلو بوش، يخچال سايد باي سايد بوش و يا يخچال فريزر توکار بوش را براي منزل خود را داشتيد مي توانيد اين محصول را با گارانتي بوش سرويس و ضمانت بهترين قيمت از فروشگاه آنلاين 20 بخر نمايندگي لوازم خانگي بوش در ايران تهيه نماييد، اما اگر قصد خريد حضوري از يک فروشگاه فيزيکي را داشتيد مي توانيد آدرس و تلفن نزديک ترين نمايندگي به محل سکونت خود را دريافت نماييد تا خريدي مطمئن داشته باشيد.

 

يخچال فريزر بالا پايين بوش

يکي از مدل هاي بسيار متداول يخچال فريزرهاي بالا پايين شرکت بوش است که به علت فضاي کمتري که اين نوع يخچال فريزرها اشغال مي کند طرفداران بسيار زيادي دارد که بدنه آن مي تواند سفيد و يا استيل باشد که اين مورد کاملا بستگي به ديزاين و دکوراسيون آشپزخانه شما دارد اما لازم به ذکر است اگر دوست داريد که ست آشپزخانه خود را استيل تهيه کنيد خبر خوب اين است که شرکت بوش از استيل ضد لک در محصولات خود استفاده مي کند که اثر انگشت بر روي آنها باقي نمي ماند و جاي نگراني براي تميز کردن آن نيست.

يخچال فريزر بالا پايين بوش مي تواند به دو شکل باشد فريزر بالا و يا فريزر پايين که هرکدام مزاياي خود را دارند و بيشتر از روي عادت و سليقه اي است اما دقت داشته باشيد مدل هايي که فريزر آنها در بالا قرار دارد فريزر آنها به صورت طبقه اي است اما مدل هايي که فريزر آنها در پايين قرار دارد داراي کشو هستند و اين باعث مي شود تا قرار دادن و يا برداشتن مواد غذايي در آن بسيار آسان تر باشد چراکه با بيرون کشيدن کشو به سمت بيرون دسترسي شما به آن بسيار راحت تر انجام مي شود اما مزيت ديگري که يخچال فريزر بالا پايين بوش با فريزر پايين دارند اين است که به دليل اينکه يخچال در طول روز استفاده بيشتري نسبت به فريزر دارد زماني که شما به يخچال خود مراجعه مي کنيد يخچال کاملا روبروي شماست و دسترسي به آن براي شما بسيار راحت تر است و احتياج به خم شدن براي برداشتن مواد غذايي از آن را نداريد به همين جهت نيز مدلهايي که فريزر پايين هستند در يخچال فريزر هاي بالا پايين بوش کمي پرفروش تر هستند.

اما در ادامه يکي ديگر از امکاناتي که برخي از مدلهاي يخچال فريزر بالا پايين بوش دارند وجود آب سردکن بر روي يخچال است که اين امکان را به شما مي دهد تا اب خنک هميشه در دسترس شما باشد؛ اما دقت داشته باشيد آب ريز در تمام يخچال فريز هاي بالا پايين به صورت قم قمه هست به همين خاطر بهتر است هر بار قبل از پر کردن مخزن آن را به خوبي بشوريد و سپس آن را پرکنيد وجود آبريز بر روي يخچال باعث مي شود درب يخچال بسيار کمتر باز شود که اين باعث کاهش مصرف انرژي در يخچال مي شود، اما اگر خانواده پرجمعيتي داريد مي توانيد يک يخچال سايد باي سايد بوش را براي منزل خود تهيه کنيد و يا مي توانيد به سراغ يخچال فريزر دوقلو بوش برويد.

يخچال فريزر دوقلو بوش

يخچال فريزر دوقلو بوش نيز يکي ديگر از مدل هاي بسيار پرطرفدار محسوب مي شود که معمولا خانواده هاي پرجمعيت طرفدار اين مدل هستند چراکه مي تواند فضاي بسيار بزرگي را براي شما فراهم سازد، اما يخچال فريزر دوقلو بوش يک مزيت بزرگ نسبت به تمام ديگر مدل‌ها دارد آن هم اين است که عمق يخچال فريزر دوقلو 60 سانتيمتر مي باشد که مي تواند دقيقا هم سطح کابينت شما قرار گيرد و چيزي از آن بيرون نزند چراکه عمق تمام کابينت ها به صورت استاندارد 60 سانتيمتر است و اين باعث مي شود دکوراسيون آشپزخانه شما بسيار زيباتر به نظر برسد، طراحي هاي بسيار ساده و زيبا در يخچال فريزر دوقلو بوش باعث شده طرفداران بسيار زيادي داشته باشد و به يکي از مدل هاي بسيار پرطرفدار شرکت بوش تبديل شود، شايد بسياري از افراد به دليل آبريز و يخ ساز اتوماتيک ترجيح دهند که به دنبال يخچال سايد باي سايد بوش بروند به همين دليل شرکت بوش براي اينکه بتواند پاسخگوي نياز مشتريان خود باشد يکي از مدل هاي يخچال فريزر دوقلو بوش را به همراه آبريز و يخ ساز اتوماتيک طراحي کرده است که مي تواند همانند يخچال سايد باي سايد به شير آب متصل شود و اب سرد و يخ قالبي را هميشه براي شما آماده داشته باشد، اما دقت داشته باشيد که يخچال فريزر دوقلو بوش به 120 سانت عرض احتياج خواهيد داشت؛ اما اگر به دنبال يک آشپزخانه مدرن هستيد ما به شما انواع يخچال فريزر توکار بوش را پيشنهاد مي کنيم که به جرئت مي توان گفت که بهترين در نوع خود مي باشد.

 

يخچال سايد باي سايد بوش

يکي از پرطرفدارترين انواع يخچال سايد باي سايد بوش است که با وجود آبسرد کن و يخ ساز بر روي درب آن باعث مي شود اب خنک يخ قلب و خرد هميشه در دسترس شما باشد علاوه بر آن وجود درب بار روي درب اين امکان را به شما مي دهد تا با قرار دادن نوشيدني هاي پرمصرف که ممکن است در طول روز به آن احتياج داشته باشيد ديگر لازم به باز کردن درب يخچال نداشته باشيد که اين موضوع باعث کاهش مصرف انرژي در يخچال سايد باي سايد بوش مي شود، متأسفانه بسياري از خانم ها تصور مي کنند که فضاي يخچال سايد بسيار کمتر از ديگر مدل ها است در صورتي که در واقعيت اين طور نيست در ادامه که ما در مورد واحد اندازه گيري يخچال صحبت مي کنيم بهتر مي توانيد فضاي داخلي آن را اندازه بگيريد و توجه داشته باشيد که وجود طبقات در سايد باي سايد و درب آن اين امکان را به شما مي دهد که بهتر بتواند مواد غذايي خود را تفکيک کنيد و به آن دسترسي داشته باشيد اين يکي از مزيت هاي بسيار خوب در يخچال سايد باي سايد بوش محسوب مي شود تنها مشکل آن به نسبت يخچال هاي دوقلو اين است که عمق سايد باي سايد بسيار بيشتر است و در بيشتر مواقع بين 20 تا 30 سانتيمتر از کابينت شما بيرون مي زند چراکه عمق تمام کابينت ها به صورت استاندارد 60 سانت مي باشد، اما دقت داشته باشيد عمق سايد باي سايد نسبت به ديگر مدل هاي يخچال بيشتر است و چيزي حدود 15 تا 20 سانت از کابينت شما بيرون خواهد زد پس اگر با اين مسئله مشکل داريد به شما پيشنهاد مي کنيم به دنبال يخچال فريزر دوقلو بوش باشيد اما اگر دوست داريد آشپزخانه اي لوکس و ساده داشته باشيد يخچال فريزر توکار بوش بهترين گزينه براي شماست.

 

يخچال فريزر توکار بوش

در سال هاي اخير با مدرن شدن سبک زندگي ها و قرار گرفتن آشپزخانه به عنوان قسمتي از منزل که در ديد است بسياري ترجيح مي دهد از يخچال فريزر توکار بوش و ديگر وسايل توکار استفاده کنند تا بتوانند آشپزخانه اي ساده و مدرن داشته باشند، دقت داشته باشيد که نوع موتور و لولاهاي درب در يخچال فريزر توکار بسيار اهميت دارد چراکه با قرار گرفتن آن در داخل کابينت و نداشتن فضايي براي گردش هوا سيستم خنک کننده موتور از اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا در طول زمان آسيبي به موتور وارد نشود به همين خاطر نيز شرکت هاي محدودي داراي اين تکنولوژي هستند اما مورد ديگر وجود لولاهاي بسيار قدرتمند است که به در طول زمان مشکلي براي آن به وجود نيايد دقت داشته باشيد که چوب کابينت شما بر روي آن نصب مي شود که مي تواند وزن بسيار زيادي داشته باشد و اين موضوع باعث آسيب رسيدن به درب يخچال شود، شرکت بوش در اين زمينه داراي يخچال فريزر دوقلو توکار بوش، يخچال بالا پايين توکار بوش و يخچال زير کابينتي بوش مي باشد و يکي از بهترين برندها در اين زمينه محسوب مي شود قيمت يخچال فريزر توکار بوش به نسبت کيفيت و طول عمري که دارد در مقايسه با ديگر برندها غير قابل مقايسه است به همين خاطر نيز شرکت بوش توانسته قسمت بزرگي از اين بازار را در سرتاسر دنيا از آن خود کند.

واحد اندازه گيري يخچال

يکي از مهم ترين در زمان خريد يخچال فريزر دانستن فضايي واقعي آن است که متاسفانه واحد اندازه گيري فوت در ايران به صورت اشتباه براي اندازه گيري يخچال شناخته مي شود در صورتي که واحد اندازه گيري يخچال بر اساس ليتر است که فضاي داخلي يخچال را به صورت واقعي به شما نشان مي دهد در تمام دفترچه هاي راهنما و برچسب انرژي يخچال نيز که مصرف انرژي آن نشان داده شده است اندازه يخچال نيز بر اساس ليتر بر روي آن نشان داده شده است پس اگر قصد مقايسه مدل هاي مختلف را با يکديگر داريد به شما تاکيد مي کنيم اندازه آنها را با ليتر مقايسه کنيد تا فضاي واقعي را به دست آوريد، به همين جهت است وقتي يک يخچال را در فروشگاه هاي مختلف مي بينيد و از فروشنده مي پرسيد که اين يخچال چند فوت است عددهاي مختلفي را مي شنويد چراکه فروشنده فقط به خاطر اينکه شما را راضي کند عددي را به عنوان فوت يخچال مي گويد که اشتباه است و اين مورد مي تواند در انتخاب شما تاثير بگذارد حال اگر فکر مي کنيد که يخچال فريزر دوقلو فضاي بيشتري از يخچال سايد باي سايد بوش دارند بهتر است حجم آنها را بر اساس ليتر با هم مقايسه کنيد تا بتوانيد بهترين تصميم را بر اساس نياز خود بگيريد، پس هميشه دقت داشته باشيد که ميزان ظرفيت داخلي يخچال فريزر براساس واحد ليتر تعيين و اندازه خارجي آن براساس واحد فوت محاسبه مي شود.

اينستاگرام به زودي امکان ارسال پست از طريق دسکتاپ را فراهم مي‌کند


اينستاگرام به زودي امکان ارسال پست از طريق دسکتاپ را فراهم مي‌کند

اخبار اپليکيشن‌ها

 

تاکنون بيشتر ويژگي‌هاي اينستاگرام منحصر به اپليکيشن موبايلي آن بوده که يکي از اصلي‌ترين آن‌ها، امکان ايجاد و ويرايش پست‌ها است. اما از يک سال گذشته روند توسعه نسخه دسکتاپ اينستاگرام در دستور کار قرار گرفته و به گفته يک توسعه دهنده نزديک به اينستاگرام، اين پيام‌رسان در آستانه آن قرار گرفته که امکان ايجاد و ويرايش پست‌ها را از طريق رايانه‌هاي دسکتاپ فراهم کند. با ديجي رو همراه باشيد.

اين منبع همچنين در مورد نحوه کارکرد اين ويژگي نيز اطلاعاتي ارائه کرده است. ظاهراً، سايت دسکتاپ اينستاگرام به شما امکان خواهد داد عکس‌ها و فيلم‌ها را کشيده و رها کنيد، برش دهيد و فيلترهاي مختلف را بر روي آن‌ها اعمال کنيد. همچنين، امکان برچسب‌گذاري افراد و مکان‌ها و رابط کاربري کاملاً شبيه به برنامه موبايلي، از ديگر ويژگي‌هاي نسخه جديد دسکتاپ است.

قيمت دوربين مدار بسته       خريد دوربين مدار بسته

 

 

هنوز هيچ اشاره‌اي به زمان در دسترس قرار گرفتن نسخه جديد دسکتاپ اينستاگرام نشده و قابليت‌هاي جديد فعلاً در مرحله آزمايشي قرار دارند. همچنين، تأکيد شده که تا زمان انتشار نسخه نهايي، ممکن است برخي از جزئيات آن تغيير کنند.

بيشتر بخوانيد: هايک ويژن     نصب دوربين مداربسته

  

 

طراحي وب سايت شرکتي


طراحي وب سايت شرکتي

يکي از اصول مهم براي ورود به دنياي رقابت طراحي وب سايت حرفه اي شرکت هاي بزرگ است. طراحي حرفه اي قرار دادي سايت شما را براي يک طراحي مارک و منحصر به فرد نياز است, و اين نهاد منحصر به فرد است که کسب و کار خود را در دنياي مجازي در مقايسه با رقابت خارج از غرفه. منحصر به فرد به اين معني است که جنبه هاي بصري از خود سايت بايد کاربر پسند به طوري که کاربر به راحتي مي توانيد سايت خود را در مسير درست و براي شما. براي رسيدن به اين هدف ، ابتدا بايد نيازهاي طراحي خود را مشخص کنيد. و تيم طراحي و طراحي حرفه اي برام مانع از مشکلات پس از طراحي مشترک با ارزيابي دقيق قبل از طراحي سايت  بيمه و پياده سازي .

 

 

خريد ميزباني وب و دامنه

اکنون, چه آن را به يک وب سايت شرکت هاي بزرگ?

آنچه شما نياز داريد اولين و مهمترين براي يک وب سايت حرفه اي خريد و دامنه است .

 

ارائه شده است که اين شرکت فراهم مي کند تجهيزات تخصصي سرور و در پيشرفته ترين مراکز داده ايران, آلمان و ايالات متحده آمريکا وجود دارد اين است که يک تيم از متخصصان فني که توابع کنترل شده در بالا. در نتيجه ، ميزبان ارائه شده توسط vbrmz مشکلاتي از قبيل کندي و برخي از شرکت هاي ديگر ارائه خدمات ندارد. در ميان خدمات ميزباني ارائه شده توسط Webers ، شما مي توانيد ميزباني براي ويندوز و لينوکس تماس بگيريد.

 

مدير وب ارائه مي دهد پانل هاي ميزباني مختلف با توجه به درخواست ها و الزامات مشتريان ، از جمله: ميزباني ايميل ، ميزباني مشترک ، سرور مجازي ، سرور اختصاصي ، و ميزباني پشتيبان گيري.

 

هنگامي که شما خريد يک نام دامنه و پسوند دامنه, لطفا توجه. يک نام دامنه با نام تجاري کسب و کار شما و شما بايد مراقب باشيد در هنگام انتخاب يک نام دامنه به دليل رقباي خود را در انتخاب بهترين نام قبل از اقدام. نام دامنه خود را با دقت انتخاب کنيد به طوري که آن را به بهترين و مناسب ترين براي افزايش شانس خود را از ديده شدن بهتر است.

پس از انتخاب نام دامنه شما نگاه کنيد براي انتخاب پسوند دامنه آن به نظر مي رسد که ما احساس مي کنيم بهتر است هر فرمت که شما انتخاب کرده ايد ديگر پسوندها و خود را با نام شرکت خريد اين نام تجاري است که شما ثبت نام کرده اند و آدرس آن سايت در ساير پسوندها و پارک کنيد اگر نام کاربري و دامنه خود را نشان مي دهد با هر پسوند گوگل است که شما را براي جستجو نام سايت شما .

 

 

خريد ميزباني لينوکس

ميزباني لينوکس ارائه شده توسط وب مستر داراي ويژگي هاي زير است:

 

رايگان ميزباني وب لينوکس با امنيت بالا سرور هاي متخصص در ابر نيز با استفاده از سخت افزار مورد استفاده در لينوکس Sata فايل از ديسک يا نوع SAS raid-10 کنترل بود.در ميزباني لينوکس ، برخي از مشکلات مهم از سيستم ، نظارت بر آدرس ip و غيره شناسايي و جلوگيري مي شود. براي جلوگيري از حملات داس از آتش و به طور کلي از دسترسي هاي غير مجاز و حملات سايبري با استفاده از آخرين و مدرن ترين anti-malware و anti-virus tools و آنتيمالوير. ويژگي هاي يک حرفه اي سرور لينوکس, ميزباني وب خدمات در زمينه امنيت و سرعت و تعمير و نگهداري در حال اجرا ايميل بيشتر سايت هاي معتبر و امنيت ميزباني وب لينوکس سرور ميزبان با دو نوع از کنترل پنل استفاده شده توسط شبکه و ميزباني وب به طور مستقيم توسط مدير. ميزباني لينوکس براي سايت هاي کوچک و شخصي طرفداران زيادي دارد ، بنابراين شما مي توانيد ميزباني لينوکس را براي سايت کوچک و شخصي خود خريداري کنيد.

 

 

 

سايت جستجوگرها

يکي از اصول است که از اهميت زيادي در طراحي سايت بحث جستجوگرها از سايت است. سايت جستجوگرها سايت بهينه سازي موتور جستجو است. اگر سايت شما داراي يک جستجوگرها قوي, شانس خود را از بودن در صفحه نتايج گوگل متوجه بالا. اما چطور؟ جستجوگرها مناسب را آسان مي کند براي پيدا کردن ، خواندن ، و فهرست محتواي سايت خود را در فواصل منظم. هنگامي که محتواي سايت شما در مورد جستجو براي کلمات کليدي مربوط به کسب و کار شما نمايه مي شود ، سايت شما يکي از اولين لينک هاي نمايش داده شده در صفحه نتايج است. ما به طور قطعي به شما مي گويم که اگر سايت شما مدير عامل نباشد ، عملا کار نخواهد کرد. خدمات جستجوگرها و بهينه سازي شرکت وراماز آماتور اجرا شده و سپس جستجوگرها و ...  n در وب سايت تيم حرفه اي ما ، تمام تغييرات به طور مداوم با تجزيه و تحليل دقيق نظارت مي شود.

 

تبليغات گوگل ادوردز

تبليغات در نشريات يکي از راه هايي براي به روز رساني موقعيت خود را در صفحه نتايج و رفتن به صفحه اصلي گوگل است. البته, ادواردز کافي نيست. حرفه اي SEO-بهينه سازي سايت خود را مطابق با استاندارد هاي برنامه نويسي و همچنين سرعت بازديد از سايت شما نيز مهم هستند براي سايت شما را در نتايج گوگل. تيم متخصصان ادواردز و تيم کارشناسان برام تمام جنبه هاي تبليغات واقعي را در گوگل در نظر مي گيرند .

 

گواهي ssl

اگر شما و کاربران سايت خود را به اشتراک بگذاريد اطلاعات حساس, مانند يک رمز عبور دوم يا رزومه 2, شما نياز به رمز در آوردن اطلاعات در سايت. اين رمزگذاري توسط پروتکل SSL ايجاد شده است. اگر شما ssl را براي سايت خود خريداري کنيد ، تخيل شما به راحتي اطلاعات را براي کاربران خود سرقت مي کند .

 

طراح وب سايت

اگر شما به دنبال براي يک وب سايت ارزان براي کسب و کار کوچک خود را, ما به شما پيشنهاد مديران سايت. اين سايت ها با قالب هاي طراحي سايت پايه و جذاب ارائه مي شوند و بسته به سبک سايت شما ، دست هاي خود را باز مي کنند تا قالب مناسب را انتخاب کنند.

 

منبع:

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/17/2258464/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C

 

 

 

 

پروژه نظارت تصويري هايک ويژن


پروژه نظارت تصويري هايک ويژن

اطلاعات و نيازمنديهاي پروژه :

شهر آنکارا پايتخت کشور ترکيه و دومين شهر بزرگ آن به حساب مي آيد . تعداد مراکز خريد اين شهر بيش از هر شهر ديگري در ترکيه مي باشد . مرکز خريد جديد و مدرن مترو مال آنکارا که اخيرا ساخته شده ، فضايي نزديک به 220 هزار متر مربع وسعت دارد .

فروشگاه هاي مختلف ، دفاتر و 5 برج مسکوني 30 طبقه حدود 155 هزار متر مربع در اين مرکز بزرگ را به خود اختصاص داده اند . فضاي پارکينگ مجموعه با بيش از 3350 پارکينگ ، 13 هزار متر مربع وسعت دارد . اين مرکز تنها دو دقيقه با مترو پايتخت ترکيه فاصله دارد از اين رو مي توان گفت که از مراکز خريد بسيار شلوغ و پر تردد به حساب مي آيد .

 

پروژه نظارت تصويري هايک ويژن – مترو مال آنکارا

گستردگي بيش از اندازه مترو مال ، ورودي هاي متعدد ، نزديکي بيش از حد به مترو ف تردد روزانه بيش از 300 هزار مسافر و مواردي ديگر ، مسئولان اين مرکز را با يک چالش امنيتي جدي روبرو کرد . از اين رو آنها برا پوشش نياز هاي خود ، پس از بررسي فراوان ، تيم هايک ويژن ( Hikvision ) را انتخاب کردند و مقرر شد تا تيم فني  هايک ويژن  براي پوشش فضاي مرکز خريد مترو مال آنکارا ، راه حل امنيتي ارائه بدهد .

چالش هاي پيش رو

مرکز مترو مال Ankara شمار زيادي بازديد کننده و مشتري روزانه دارد ، اگر به اين افراد ، فروشندگان ، توريست ها و ساکنان برج هاي مسکوني را اضافه کنيد به اين نتيجه مي رسيم که با يک مرکز بسيار شلوغ روبرو هستيم . تردد بسيار زياد در بازار ، ورودي ها و راهرو هاي متعدد ، پارکينگ هاي گسترده و بزرگ و مجتمع مسکوني مجاور اين مرکز همگي چالش هاي مهمي بر سر راه نظارت و امنيت بيشتر و بهتر بود . همچنين نزديکي به مترو و 300 هزار نفر مسافر روزانه اهميت اين چالش امنيتي را صد چندان مي کند .

براي آگاهي از بهترين  قيمت دوربين مداربسته  با شرکت مهرتجارت تماس بگيريد.

راهکار نظارتي هايک ويژن

تيم فني هايک ويژن پس از بازديد و بررسي قسمت هاي مختلف اين مرکز خريد و جلسات متعدد با مسئولان و تحليل دقيق نياز هاي امنيتي آنها ، در نهايت راه حل نظارت تصويري و امنيتي خود را ارائه کردند در اين راهکار هايک ويژن محصولات زير استفاده شد.

·411 دوربين بولت ديد در شب هايک ويژن DS-2CD2620F-IS

·115 دوربين دام ديد در شب هايک ويژن DS-2CD2720F-IS

·19 دوربين هايک ويژن DS-2DE5220I-AE

·11 رکوردر هايک ويژن DS-9664NI-F16

·35 کنترل کننده تردد افراد هايک ويژن DS-K2604

·30 کارت خوان مدل DS-K1101M

·يک سرور بهمراه نرم افزار IVMS-5200E

·دو کلاينت کنترل کننده DS-K2604

هايک ويژن ترکيه پس از نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري و امنيتي ، آموزش پرسنل  مرتبط امنيتي را طي دوره هاي آموزشي  انجام داد و تيم فني هايک ويژن به سوالات آنها در حين و پس از اتمام پروژه پاسخ دادند .

سطح ايمني مرکز خريد پس از نصب سيستم نظارت تصويري به ميزان قابل توجهي بهبود پيدا کرد . به عنوان مثال تصاوير دوربين هاي مدار بسته هايک ويژن توانست مظنوني که از يکي از فروشگاه هاي مرکز خريد سرقت کرده بود را شناسايي و پيدا کرده و به ماموران امنيتي کمک کند . در حال حاضر مسئولان مترو مال آنکارا مي خواهند سيستم نظارت تصويري خود را گسترش دهند و از آن براي پوشش برج هاي مسکوني نيز استفاده کنند . همچنين تيم فني هايک ويژن نيز در تلاش است تا پلتفرم ويديويي 5200e خود را با سيستم هاي اعلام سرقت و اعلام حريق نصب شده در مجموعه يکپارچه کند تا مشتريان با خيال راحت و تنها از طريق يک سيستم واحد ، نظارت و مديريت تمامي تجهيزات امنيتي را انجام دهند .

خريد  پکيج دوربين مداربسته  با بهترين قيمت از شرکت مهر تجارت.

پروژه نظارت تصويري هايک ويژن – مترو مال آنکارا (قسمت دوم)

شرکت هايک ويژن به عنوان يکي از توليد کنند گان برتر در حوزه نظارت تصويري و تجهيزات نو آورانه و پيش رو در تلاش است تا با استفاده از سبد محصولات کامل خود ، نياز هاي امنيتي و نظارتي مشتريان را به نحو مطلوب پوشش دهد . يکي از حوزه هايي که هايک ويژن در آن ، راهکار هاي حفاظتي کامل و جامعي ارائه مي کند حوزه مراکز خريد است . راه حل هاي مختلف مبتني بر دوربين مدار بسته هايک ويژن در کنار ساير راهکار ها مانند کنترل تردد و اعلام سرقت توسط شرکت هايک ويژن در بالاترين استاندارد ها ارائه مي شود.

بيشتر بخوانيد :  بهترين دوربين‌ مدار بسته

 

 

PCO (public carriage office) car hire in London


PCO (public carriage office) car hire in London

London is known as the busiest and city in the UK, with around 30 million passengers traveling there each year. This has made this economic capital a highly competitive environment between different agencies. In the meantime, one of the attractive options that has made a lot of money for companies and individuals in London, is PCO car hire in London. Companies that provide experienced drivers with luxury cars at very affordable prices to attract more passengers, some of them are mentioned in this article; These companies offer very favorable conditions for passengers to attract more and more of them, to the extent that although issues such as insurance, car breakdown, car damage, etc., cause companies to receive dipositin, but these conditions Reached the minimum possible.

As if instead of cash, you can deliver your credit card such as passport, master card, visa, to the car provider (company or individual). London's passenger nature also provides a good opportunity for people whose job is to drive, by installing several applications such as Uber, Via Van, Free New (Kapten), bolt, to make a lot of profit in a limited time and in the best place. This article also provides a brief overview of each of these applications.

https://canvas.ubc.ca/eportfolios/9849/Home/everything_you_need_to_know_about_ToyotaPriusPCO

https://educacao.telessaude.ifes.edu.br/eportfolios/6048/Pgina_inicial/PCO_Car

https://councils.clark.edu/eportfolios/19393/Home/uber

https://canvas.yc.edu/eportfolios/9610/Home/everything_you_need_to_know_about_Nissan_Leaf_PCO

https://councils.clark.edu/eportfolios/24512/Home/everything_you_need_to_know_about_Mercedes_Benz_PCO

https://canvas.ubc.ca/eportfolios/10012/Home/earn_money_with_my_car

https://educacao.telessaude.ifes.edu.br/eportfolios/6236/Pgina_inicial/PCO_Car_for_Uber

https://cole2.uconline.edu/eportfolios/95010/Home/PCO_car_hire_with_insurance_no_deposit

https://canvas.mooc.upc.edu/eportfolios/1367/Home/car_jobs

https://canvas.lms.unimelb.edu.au/eportfolios/4540/PCO_car_hire_with_insurance_no_deposit

https://q.utoronto.ca/eportfolios/4876/What_is_PCO_car_rental

https://canvas.sussex.ac.uk/eportfolios/617/How_old_can_a_car_be_for_PCO

https://canvas.sussex.ac.uk/eportfolios/738/Tesla_PCO_rental__Favorite_PCO_Cars_for_PHV_drivers

 

 

 

PCO car hire in London

You will hear this term extensively if you are looking for an excellent

Way to earn money, or if you are aim to have a memorable journey in London.

Are you looking for a flexible way to earn money?
use your car as PCO hire car, you can join to the PCO car rental companies; all you need are just a car and a PCO car license.

Are you deciding to go on a journey? In such a world with online taxi services, finding a valuable company among various services, is sometimes frustrating, but don’t worry, you are in safe hands. With our expert PCO hire drivers, we offer you the most convenient and affordable cars.

G&M Direct Hire company, the best car rent in London has honor to provide you the most convenient and affordable services related to all PCO hire condition for you.

The most popular cars for PCO in London

in London there are some companies provides affordable cars for their customers, and it's up to you to choose the best.

See the best PCO car hire London, with their unique features bellow:

 • Mercedes Bens E-class
 • Toyota Prius
 • Nissan Leaf
 • Kia Niro
 • Volkswagen Sharan

Mercedes Bens E-class

 sit in the Mercedes Benz E-class and enjoy your life; experience comfort driving by sitting on its seats, put your hands on steering wheel and enjoy the road.

excellent conditions and services for this Luxury car:

Rent cost: £250 per week

Car servicing, changing tires, MOT, all free

Booking services

 Toyota Prius Plus PCO rental

 like everyone else, you'll fall in love with Toyota Prius plus, one of the most popular cars in London.

these, are some renting conditions noted in bellow:

Rent for a week: £170

Accident covering

changing tires, servicing, MOT, all free

Nissan Leaf

 leaves yourself to roads while driving with Nissan leaf, suitable for those who wants comfort driving and have a small family.

To rent this beautiful Eye-catching car, see its conditions in bellow:

Rent cost: £170/week

Support in an accident situation

Car servicing including: changing tiers, and MOT, all free

Which car is best for PCO car hire in London?

the most popular car for PCO drivers in London is Absolutely, with no doubt, the Toyota Prius Hybrid. The most popular and the flagship car of the Uber-era.

Transport for London(TFL) state that there are 32,664 PCO Toyota Prius cars in London. It's one of our personal top picks, due to its reasonable price, safety, and suitability.

 

 

Deposit PCO car hire in London

One of the busiest destination in Europe is London, with over 30 million passengers per a year. London is the financial capital of UK. Its easy to rent and or deposit a car in London, thanks to several company giving commitment and affordable services to passengers; like all those cars listed above.

Renting a car even for a day is requires a security deposit for possible damage that is not covered by the insurance.

No or low deposit PCO hire car in London

 there are a large number of companies, renting their cars with low or no deposing.

There are some criteria you may need:

 driver must be aged +23 (only for compact cars) and for intermediate and above need to be +25.

Cars with these features: Mini, compact, Economy and 7&9 seaters (exclude luxury cards).

More suitable conditions to deposit PCO hire car in London

If you don’t have extra money to pay for a deposit, don’t worry. Just look at these opportunities and options we have: accepting American Express, Visa, MasterCard, Diners Club, JCB and so on.

The lowest and highest deposit rates in PCO hire car London?

It depends what kind of cars you hire at PCO hire car in London, the lowest price for regular and intermediate class cars and vans is at least £200 and for premium and luxury vehicles like Mercedes Bens E-class, Nissan Leaf, Toyota Prius Plus; its cost £500 to the most.

what kind of cars can be rented in PCO hire car in London?

An Uber-ready four door cars and minivans that have PHV (private hire vehicle license) from TFL. remember that the PHV license is the same as the PCO license.  And your car must approve by TFL for private hire use. And to get PHV license, your car must have these following criteria:

Four independently opening door

Car in good condition without serious damage to the surface

No commercial branding cars.

Diesel engine or Euro 6 petrol, or a E-4 petrol-hybrid engine

Who can apply for a PCO hire car license in London?

Anyone who has three years' experiences of driving, plus the right to work in the UK; for this right, you must have a valid UK driver's license. And there are more documents you need to acquire. Have a look to the full list of requirements listed below:

Minimum age 21 years and older

  Having the right to live and work in the UK

Have a full DVLA (driving and vehicle license agency) at least for three years old

English language certificate

A general practitioner's proof that you are medically fit

 The pros and cons of PCO car hire in London

Positive aspect: less commitment – you can hand back your car in more favorable terms, if you want

With your PHV license, insurance and with other required documents that you have, you can focus on driving

negative aspect: of vary cons that are exist, some of them are visible like, the car is not yours and you may not own the car but you have an option for rent the car and enjoy the same benefits as your own car while you are paying toward the ownership. Car Models and colors are in a limited and also the age of the car is depending on the provider.

What are the most popular rideshare apps in PCO car hire in London

If your life is as on-demand driver, you can find the best place and manage your time with a high efficiency and enhance your earning to the most as fast as you can, and so You can strike a balance between your life and work. So what you need is just to use multiple apps; it would increase your chance of being exposure to receive ride requests at any time; so using more platforms puts you on the stable ground that makes you, have plenty of backup plans in any time.

These London rideshare apps are listed bellow

Uber: the market leader application in London, Uber is as well-known as it is in UK. over the years the brand has provided a trusted ridesharing in London as well as in UK.

Bolt: delaying to join to ridesharing revolution in London, didn't stop Uber from achieving their goals to boost their driver and customer base.

Ola: Ola has been known in London since 2020, but they got start strongly. It was as if they had thousands of drivers from day one.

Via Van:  temporarily suspend in London; one of the affordable commissions available in there.

Free Now (Kapten): the best option for this French base company is that the Kapten (rebranded as free now) offers fixed pricing, which means both customers and drivers know the exact fee before setting off.

 

  عناوين مطالب پربازدید